Politiekeurmerk Veilig Wonen

Direct contact met een slotenmaker!

Het politiekeurmerk veilig wonen, afgekort PKVW draagt bij aan de veiligheid in buurten, wijken en bedrijventerreinen. Het is een keurmerk voor panden die voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Er zijn handboeken voor het politiekeurmerk veilig wonen waar alle eisen en aanbevelingen in zijn verwerkt. Zo is het mogelijk om in één oog opslag te zien waar uw pand of woning aan moet voldoen. Wilt u weten wat u kunt verbeteren aan uw deurbeslag of sloten? Dan kunt u ook contact opnemen met een slotenmaker. Zij kunnen u ook adviseren met betrekking tot deurbeslag met het politiekeurmerk.

Eisen en aanbevelingen

Voordat een woning of pand het keurmerk PKVW krijgt, moet het voldoen aan de gestelde eisen. In het handboek zijn alle eisen uitgewerkt, en kunt u zien welke mogelijkheden er zijn om wel aan deze eisen te voldoen. Naast de gestelde eisen, worden er ook aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen dragen bij aan oplossingen tegen inbraak. Aanbevelingen mogen alleen op verzoek meegenomen worden in de eindbeoordelingen van het keurmerk. Maar wanneer het pand niet voldoet aan de aanbevelingen, mag dit niet mee worden genomen in de eindbeoordeling. Wanneer een pand voldoet aan de gestelde eisen krijgt deze het politiekeurmerk PKVW.

Stichting voor criminaliteitspreventie

De stichting voor criminaliteitspreventie regelt alle zaken rondom het politiekeurmerk veilig wonen. In 1994 wordt er een start gemaakt voor een veiligheidskeurmerk in Nederland. In oktober 1995 kreeg het politiekeurmerk veilig wonen een landelijke status. Veilig wonen is voor mensen erg belangrijk, want u wilt zich toch ook veilig voelen in uw woning? De veiligheidsmaatregelen die u treft in en rondom uw woning spelen hierbij een grote rol. Een slotenmaker kan u meer vertellen over veiligheidsmaatregelen die u kunt treffen.

Uw bedrijf op Kwieq.nl?

Wilt u graag aanvragen van nieuwe klanten ontvangen? Kwieq biedt u die mogelijkheid. Neem contact met ons op, wij brengen u vrijblijvend op de hoogte van de mogelijkheden!